Našimi spolupracovníky jsou osoby se zdravotním postižením. Nabídka pracovního místa je pro tyto osoby klíčová a dokáže ovlivní kvalitu jejich života v mnoha směrech. 

Osobní růst: U zaměstnaného člověka je automaticky podporována aktivita něco vytvářet, sebedůvěra člověka a jeho seberealizace, tito lidé mají větší odvahu se pustit do nových věcí, které ani nemusí souviset s náplní práce. Lidé získají větší samostatnost a lépe se rozhodují v důležitých životních situacích.

Změna finanční situace: Větší finanční nezávislost jim umožní si dovolit nové věci, nové zážitky a celkově tak obohatí jejich život.

Profesní růst: Na zaměstnance jsou kladeny v zaměstnání různé nároky na znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti. V zaměstnání se mohou přirozeně zdokonalovat v různých činnostech. Střídáním pracovních pozic, vykonáváním různých funkcí se zvyšuje potřeba je neustále proškolovat a učit nové věci.

Společenské uznání: Přiznejme si, že lidé se zdravotním postižením jsou často společností přehlíženy. Zaměstnání je zviditelní a ukáže, že jsou schopni pracovat stejně dobře, vytvářet stejně kvalitní výrobky a služby jako osoba zdravá.

Zlepšení zdravotního stavu: Vhodné pracovní místo dokonce může vést až ke zlepšení zdravotního stavu.Zaměstnáním těmto lidem nenásilně odpadnou zbytečné obavy nebo neoprávněné a přehnané pocity jedinečnosti jejich situace – zdravotního stavu. Pracovním místem jim dáváme jakousi důvěru v jejich schopnosti. Toto přináší pozitivní změnu do psychického stavu osob s handicapem.