Úvodní stránka » Informace » Sociální podnikání » Přínos sociálního podnikání

Zaměstnání osobám s handicapem přináší

Sociální intervenci

Všichni lidé mají potřebu být respektováni, což zahrnuje i potřebu mít přiměřenou sebeúctu. Úcta a uznání představují typickou lidskou potřebu být přijímán, oceňován a respektován ostatními. Nízké sebevědomí nebo komplex méněcennosti mohou způsobovat problémy. Lidé s nízkým sebevědomím často potřebují respekt od druhých. Při cestě do práce, v pracovním prostředí a mezi ostatními zaměstnanci budou navázány nové kontakty a vztahy. Lidé s handicapem si vytvoří jakousi svou komunitu. V tomto partnerství mohou řešit lépe své problémy a starosti a vidí i zdravotní postižení jiných osob.

Osobní růst

U zaměstnaného člověka je automaticky podporována aktivita něco vytvářet, sebedůvěra člověka a jeho seberealizace, tito lidé mají větší odvahu se pustit do nových věcí, které ani nemusí souviset s náplní práce. Lidé získají větší samostatnost a lépe se rozhodují v důležitých životních situacích.

Změna finanční situace

Už samotná možnost, že si mohou vydělat peníze a nebudou odkázáni na pomoc státu formou čerpání dávek a dotací. Tímto směrem se může zvednout jejich životní úroveň. Větší finanční nezávislost jim umožní si dovolit nové věci, nové zážitky a celkově tak obohatí jejich život. Jejich možnost kulturního vyžití bude tedy výrazně větší. Nabízí se možnost dopřát si i něco na co by bez zaměstnání neměli dostatek finančních prostředků.

Profesní růst

Na zaměstnance budou kladeny v zaměstnání různé nároky na jejich znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti. Přirozeně se budou zdokonalovat v různých činnostech. Střídání pracovních pozic u těchto osob je velmi časté a neustále tedy budou zaučovány do nových pracovních postupů. Budou vykonávat různé funkce. Tím získají nové znalosti, bude potřeba je neustále proškolovat a učit nové věci.

Společenské uznání

Přiznejme si, že lidé se zdravotním postižením jsou často společností přehlíženy. Zaměstnání je zviditelní a ukáže, že jsou schopni pracovat stejně dobře, vytvářet stejně kvalitní výrobky a služby jako osoba zdravá jen k tomu potřebují specifické pracovní podmínky.

Zlepšení zdravotního stavu

Vhodné pracovní místo dokonce může vést až ke zlepšení zdravotního stavu.Zaměstnáním těmto lidem nenásilně odpadnou zbytečné obavy nebo neoprávněné a přehnané pocity jedinečnosti jejich situace – zdravotního stavu. Pracovním místem jim dáváme jakousi důvěru v jejich schopnosti. Toto přináší pozitivní změnu do psychického stavu osob s handicapem.Fyzický stav se může také změnit, protože lidé jsou v pohybu a posilují i jiné části těla je to tedy určitá rehabilitace.