top of page
Halftone Image of Crowd

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

A JEHO PŘÍNOS

Svou činností sledujeme obecně prospěšný cíl. Nezaměřujeme se na zisk, ale na to, aby naše aktivity měly pozitivní dopad na naše zaměstnance i okolí a klienty. Aby naše činnost byla zároveň i dlouhodobě udržitelná, vyvíjíme výdělečnou činnost a dbáme na to, abychom si na naše aktivity dokázali sami vydělat a dále je rozvíjet.

CÍLOVÁ SKUPINA
PŘÍNOS SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

SOCIÁLNÍ PODNIK

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

 

Podle požadavků MPSV se má sociální firma jakožto typ sociálního podniku držet čtyř principů

  • Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu (v našem případě deklarujeme snahu o rovnováhu ekonomického, sociálního a environmentálního prvku v našem podnikání) 

  • Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál (směřování firmy více ovlivňují všichni její pracovníci, aktivity firmy jsou zaměřeny na budování sociálního kapitálu) 

  • Specifické financování a použití zisku (zavázali jsme se, že více než polovinu zisku reinvestujeme zpět do rozvoje firmy a welfare zaměstnanců)

  • Místní rozměr (uspokojujeme především místní potřeby a využíváme převážně místní zdroje – jsme firma pro Lanškroun a okolí) 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Našimi spolupracovníky jsou osoby se zdravotním postižením. Nabídka pracovního místa je pro tyto osoby klíčová a dokáže ovlivní kvalitu jejich života v mnoha směrech. 

Lidé získají větší samostatnost a lépe se rozhodují v důležitých životních situacích. Větší finanční nezávislost jim umožní si dovolit nové věci, nové zážitky a celkově tak obohatí jejich život. V zaměstnání se mohou přirozeně zdokonalovat v různých činnostech. Přiznejme si, že lidé se zdravotním postižením jsou často společností přehlíženy.  Vhodné pracovní místo dokonce může vést až ke zlepšení zdravotního stavu. Zaměstnáním těmto lidem nenásilně odpadnou zbytečné obavy nebo neoprávněné a přehnané pocity jedinečnosti jejich situace – zdravotního stavu.

Pracovním místem jim dáváme jakousi důvěru v jejich schopnosti. ​​​

PŘÍNOS SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Zaměstnání osobám s handicapem přináší:

Sociální intervenci

Všichni lidé mají potřebu být respektováni, což zahrnuje i potřebu mít přiměřenou sebeúctu. Úcta a uznání představují typickou lidskou potřebu být přijímán, oceňován a respektován ostatními. Nízké sebevědomí nebo komplex méněcennosti mohou způsobovat problémy. Lidé s nízkým sebevědomím často potřebují respekt od druhých. Při cestě do práce, v pracovním prostředí a mezi ostatními zaměstnanci budou navázány nové kontakty a vztahy. Lidé s handicapem si vytvoří jakousi svou komunitu. V tomto partnerství mohou řešit lépe své problémy a starosti a vidí i zdravotní postižení jiných osob.

 

Osobní růst

U zaměstnaného člověka je automaticky podporována aktivita něco vytvářet, sebedůvěra člověka a jeho seberealizace, tito lidé mají větší odvahu se pustit do nových věcí, které ani nemusí souviset s náplní práce. Lidé získají větší samostatnost a lépe se rozhodují v důležitých životních situacích.

 

Změna finanční situace

Už samotná možnost, že si mohou vydělat peníze a nebudou odkázáni na pomoc státu formou čerpání dávek a dotací. Tímto směrem se může zvednout jejich životní úroveň. Větší finanční nezávislost jim umožní si dovolit nové věci, nové zážitky a celkově tak obohatí jejich život. Jejich možnost kulturního vyžití bude tedy výrazně větší. Nabízí se možnost dopřát si i něco na co by bez zaměstnání neměli dostatek finančních prostředků.

 

Profesní růst

Na zaměstnance budou kladeny v zaměstnání různé nároky na jejich znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti. Přirozeně se budou zdokonalovat v různých činnostech. Střídání pracovních pozic u těchto osob je velmi časté a neustále tedy budou zaučovány do nových pracovních postupů. Budou vykonávat různé funkce. Tím získají nové znalosti, bude potřeba je neustále proškolovat a učit nové věci.

 

Společenské uznání

Přiznejme si, že lidé se zdravotním postižením jsou často společností přehlíženy. Zaměstnání je zviditelní a ukáže, že jsou schopni pracovat stejně dobře, vytvářet stejně kvalitní výrobky a služby jako osoba zdravá jen k tomu potřebují specifické pracovní podmínky.

 

Zlepšení zdravotního stavu

Vhodné pracovní místo dokonce může vést až ke zlepšení zdravotního stavu.Zaměstnáním těmto lidem nenásilně odpadnou zbytečné obavy nebo neoprávněné a přehnané pocity jedinečnosti jejich situace – zdravotního stavu. Pracovním místem jim dáváme jakousi důvěru v jejich schopnosti. Toto přináší pozitivní změnu do psychického stavu osob s handicapem.Fyzický stav se může také změnit, protože lidé jsou v pohybu a posilují i jiné části těla je to tedy určitá rehabilitace.

bottom of page